1/ Veškeré podrobnosti o FOTO-STUDIU VAVRUŠKA, adresa, telefonní číslo, 

     email …
2/  Řádka menu, kde získáte další funkce :
     * Domácí stránka :   zpět na úvodní stranu
     * Vlož soubor :   obnovení Vašeho dříve uloženého souboru fotoknihy
     * Aktualizuj :   stahněte si novou verzi Photo & Book
     * Jazyk :   možnost přepnutí na cizí jazyk
3/  Informace o Vašem účtu
4/  V případě potřeby při zpracování fotoknihy volejte 602 870 001
5/  Datum Vašich posledních zakázek
6/  Čísla posledních zakázek
7/  Zde klikněte a začněte zpracovávat Vaší fotoknihu
8/  Stav každé z Vašich objednávek a odpovědi na otázky:
     * Byla moje objednávka převedena správně ?
     * Přišla má zakázka do laboratoře ?
     * Začala již laboratoř zpracovávat moji zakázku ?
     * Dokončila již laboratoř moji zakázku ?
9/  Zde klikněte pro objednání zhotovení fotografií on-line

 

 

 

1/  Zde klikněte a začněte zpracovávat Vaší fotoknihu :

    * tip pro rychlé zpracování - vybrané fotografie pro vložení
      do fotoknihy označte tak, jak je chcete mít pořadí, nejlépe
      čísly od 001 až např. 200

 

 

1/  Návrat na úvodní stranu
2/  Volba FOTOKNIHY velikost A4 - na výšku
3/  Volba FOTOKNIHY velikost A4 - na šířku
4/  Volba FOTOKNIHY čtvercového formátu
     - volbu velikosti 20x20 cm nebo 30x30 cm provedete v dalším kroku

 

 
 

1/  Vyberte si FOTOKNIHU kliknutím na levou nebo pravou šipku 1
2/  Vybraná FOTOKNIHA  je umístěna vždy uprostřed, na levé straně
     je vždy uvedeno číslo a rozměr FOTOKNIHY

3/  Uprostřed dole jsou vždy uvedeny podrobnosti o FOTOKNIZE :
     * počet stran
     * minimální a maximální počet fotografií
     * rozměry fotoknihy
     * cena fotoknihy
 
4/  Zde můžete přejít k dalšímu kroku nebo se vrátit zpět
     na výběr jiné FOTOKNIHY

 

 
 

1/  Zde můžete zvolit počet fotografií, který chcete na každé straně
     FOTOKNIHY, nebo můžete zvolit automatické sestanení stránky

2/  V tomto kroku můžete zvolit barvu pozadí a to buď kliknutím
     na šipku nebo výběrem pozadí ze seznamu

3/  Zde můžete přejít k dalšímu kroku nebo se vrátit zpět
     na výběr jiné FOTOKNIHY

 

 
 

1/  Pomocí kurzoru si můžete zvětšit náhledy fotografií pro lepší zobrazení.

2/  Z pevného disku Vašeho počítače vyberete požadované fotografie,
     nahoře se ukazuje počet obrázků v adresáři

3/  Zde se ukazuje minimální potřebný počet fotografií pro umístění
     ve fotoknize

4/  Všechny fotografie, které jste si zvolili pro fotoknihu, se zobrazí zde

5/  Tlačítko pro návrat zpět na výběr pozadí

6/  Těmito tlačítky přidáte vybrané fotografie

7/  Těmito tlačítky odeberete nepotřebné fotografie

8/  Přechod na zpracování titulní strany

 

 
 

1/  Vyberte fotografií na titulní stranu FOTOKNIHY

2/  Zde můžete titulní fotografii upravit, otočit, převést do sépie nebo ČB,
     fotografii můžete i libovolně zvětšit

3/  Zde můžete napsat titulek

4/  Přechod na další stranu
 

 
 

1/  Velikost náhledů můžete zvětšit

2/  Tato značka odděluje jednotlivé stránky FOTOKNIHY

3/  Fotografie lze libovolně přesouvat - manuální sestavení
 
4/  Fotografie můžete řadit podle data vzniku, jména nebo
     zcela manuálně - viz bod 2/

5/  Přechod k náhledu zhotovené FOTOKNIHY

 

 
 

TIP  -  z libovolného adresáře Vašeho PC můžete přetažením myší
             vložit na jakoukoliv stránku novou fotografii, např. jako
             podklad stránky

1/  Vybraný obrázek můžete upravovat - otáčet, zvětšovat, převádět do ČB,
     sépie, tažením přesouvat z místa na místo

2/  Obrázky můžete orámovat libovolnou barvou

3/  Můžete se vrátit na stranu obr. 08, kde můžete změnit pořadí obrázků
     na jednotlivých stránkách

4/  Přidávat můžete libovolné texty k fotografiím

5/  Šipkami nebo tažením za roh obracíte jednotlivé stránky FOTOKNIHY

6/  Můžete podle potřeby přidávat nebo ubírat listy FOTOKNIHY
 
7/  Přechod k dalšímu kroku - vložení pozadí na jednotlivé stránky

 

 

 
1/  Myší klikněte na prostřední ikonu - volba pozadí stránek

2/  Tažením myší lze vložit různá připravená pozadí  nebo libovolné
     fotografie na jednotlivé stránky nebo stejné pozadí na všechny stránky
     ve FOTOKNIZE

3/  Důležitá informace - před odeslání hotové FOTOKNIHY
     ke zpracování v laboratoři uložte soubor na Váš PC, později
     Vám to umožní FOTOKNIHU opakovaně upravovat

4/  V dalším kroku odešlete FOTOKNIHU ke zpracování ve fotolaboratoři

 

 

 
 

1/  Myší klikněte na prostřední ikonu - volba pozadí stránek

2/  Tažením myší lze vložit různá připravená pozadí  nebo libovolné
     fotografie na jednotlivé stránky nebo stejné pozadí na všechny stránky
     ve FOTOKNIZE

3/  Důležitá informace - před odeslání hotové FOTOKNIHY
     ke zpracování v laboratoři uložte soubor na Váš PC, později
     Vám to umožní FOTOKNIHU opakovaně upravovat

4/  V dalším kroku odešlete FOTOKNIHU ke zpracování ve fotolaboratoři

 

 

 
 

1/  Důležitá informace - před odeslání hotové FOTOKNIHY
     ke zpracování v laboratoři uložte pod Vámi zvoleným jménem
     soubor na Váš PC, později Vám to umožní FOTOKNIHU opakovaně
     upravovat, adresář pro uložení se vytvoří automaticky

 

 

 
 

1/  Zde můžete zvolit požadované množství fotoknih

2/  Informace pro fotolaboratoř:
     *  požadovaný termín zhotovení fotoknihy
     *  uvést osobní zkušenosti se zpracováním
     *  různé zprávy a požadavky na laboratoř

3/  Souhrn objednávky s uvedením celkové ceny

4/  Zde musíte bezpodmínečně kliknout a přijmout Všeobecné obchodní
     podmínky

5/  Informace o tom, že zakázku si vyzvednete osobně v laboratoři,
     v některých případech bude možné odeslat zhotovenou zakázku
     poštou

6/  Důležitá informace na závěr: 
     * připravenou fotoknihu můžete uložit na flash disk a osobně donést
       do fotolaboratoře
     * nebo zakázku odeslat na náš server 

 

 

 

1/  Důležitá informace - budete průběžně informování v jakém stádiu
     zhotovení se Vaše fotokniha nachází:
  
     *  zakázka odeslána správně
     *  zakázka registrována Vaším obchodem
     *  tisk dokončen

Zakázky jsou standartně zhotoveny do 3 pracovních dnů, v případě potřeby jsme schopni za příplatek zhotovit fotoknihu do 24 hodin.

      

 

 
 
Návod ke stažení v PDF formátu ZDE.